श्री स्‍वामी सदगुरुंची गुरुपरंपरा

श्रीमत्‍परमहंस परिव्राजकाचार्य परमानंद नारायण सरस्‍वती
नारायणाय नम: ।। पद्यभवाथ नम:।।
वसिष्‍टाय नम: ।। शक्‍त्‍ये नम:।।
पाराशराय नम:।। व्‍यासाय नम:।।
श्री शुकाचार्याय भ्‍यो नम:।। श्री गौडाचार्याय भ्‍यो नम:।।
श्री गोविंद भगवत्‍पूज्‍यपादाचार्य भ्‍यो नम:।।
श्री शंकाराचार्य नम: ।। पद्मपादाचार्य नम:।।
श्री हस्‍तमलकाचार्य नम:।। त्रोतकाचार्य नम:।।
वार्तिकाचार्य नम:।। श्री वासुदेव सरस्‍वती नम:।।
श्री नारायण सरस्‍वती नम:।। परमानंद सदगुरुमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री प्रेमानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री रामानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री तातोबानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री पूर्णानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री कृष्‍णानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री बाळानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री यादवानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री प्रकाशानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री केशवानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री देवानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री स्‍वात्‍मानंदमूर्ती चरणाय नम:।।
श्री गजानंदमूर्ती चरणाय नम:।। श्री मधुसुदनदादामूर्ती चरणाय नम:।।
श्री सद्गुरु परंपरा चरणाय नम:।।
ॐ ॐ हंसो ss हंसो सोहं सो s हं s
ॐ ॐ हंसो ss हं s सो सो s हं सो s हं s
ॐ ॐ हंसो ss हं s सो s सो s हं, सो s हं s
श्री श्री संजिवन समाधीब्रह्रम चरणाय नम:।।


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: