।। देखिला मी देखिला ।।

देखिला मी देखिला परमानंद देखिला...२
चैतन्‍याचा पुतळाsssssssssssss२ ।।धृ।।
                   सुवर्णाच्‍या सिंहासनी, व्‍याघ्रासनी बैसोनी
                   गुडघ्‍यावरी कर ठेऊनी, ज्ञानमुद्रा दाऊनी
                   आसनस्‍थ जगतजननी, तुरिये दृष्‍टी पाहुनी
                   ठाव घेई ब्रह्मांडाsssssssssssss.....२
                   देखिला मी देखिला परमानंद देखिला...२
                   चैतन्‍याचा पुतळाsssssssssssss२ ।।१।।
हृदयमंदिरी दत्‍त पाहूनी, सोsहं नामे जप करुनी
नाथामाजी नाथ हाऊनी, दत्‍त दत्‍त दत्‍त म्‍हणोनी
ब्रह्मदत्‍त होऊनी, अंत्री क्षेत्री वास करोनी
गजाननासी उध्‍दारोनी, गजाननासी उध्‍दारोनी
पालन करी सकलाssssssssssssss.....२
देखिला मी देखिला परमानंद देखिला...२
चैतन्‍याचा पुतळाsssssssssssss२ ।।२।।
                   सोळा वर्षे पंजाब प्रांती, गुरुमुखी त्‍या अमृत वचनी
                   हनुमंताचे रुप वर्णुनी, हनुमंत रुपी स्‍वये होऊनी
                   चिरंजीवी माझा नाथ हाsssssssssssss....२
                   देखिला मी देखिला परमानंद देखिला...२
                   चैतन्‍याचा पुतळाsssssssssssss२ ।।३।।
परमानंद रुप पाहुनी, मधुसुदनदास वर्णूनी
रचत जाय लीन स्‍वरुपी, रचत जाय लीन स्‍वरुपी
सदगुरुचा महिमा हाssssssssssss.....२
देखिला मी देखिला परमानंद देखिला...२
चैतन्‍याचा पुतळाsssssssssssss२ ।।४।।


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: