परम सद्गुरु गजानंद परमानंद नारायण सरस्वरती

।।परम पुज्य् गजानंद महाराजांची आरती ।।

आरती परब्रह्म श्री गजानना देवा....२
निजभक्‍ताची निजभावाची घ्‍यावी हो सेवा हो देवा घ्‍यावी हो सेवा
आरती परब्रह्मा, श्री गजानना देवा ....२ ।।धृ।।

                नवनाथामाजी चौरंगी, नाथ तुम्‍ही स्‍वामी हो देवा नाथ तुम्‍ही स्‍वामी
                सांप्रदाय आदिनाथांची चालविला तुम्‍ही
                आरती परब्रह्मा, श्री गजानना देवा ...२।।१।।

सोsहं नामे निज भक्‍तांशी पावन त्‍वा केले
स्‍वात्‍मा स्‍वरुपी नेऊनिया सदगुरु पद दिधले हो देवा सदगुरु पद दिधले
आरती परब्रह्मा श्री गजानना देवा ....२।।२।।

                सगुण ब्रह्म तू सदगुरु देवा अवतारा घेशी, हो देवा अवतारा घेशी
                प्रभुकूलतिका पतित पावना जडजीव उध्‍दरशी हो देवा जडजीव उध्‍दरशी
                आरती परब्रह्मा श्री गजानना देवा...२।।३।।

अंत्रीक्षेत्री निजगुरु अपुले ब्रह्म‍िदुत असती हो देवा ब्रह्मिदुत असती
पुण्‍यस्‍थळी या सदगुरुपदी अखंड ही वसती हो देवा अखंड ही वसती
आरती परब्रह्मा श्री गजानना देवा....२।।४।।

                कुलदैवत तू निजभ्‍क्‍तांचे जागृत हे अससी हो देवा जागृत हे अससी
                निजकृपेने निजभक्‍तांचा योगक्षेम वाहशी हो देवा योगक्षेम वाहशी
                आरती परब्रह्मा श्री गजानना देवा ....२।।५।।

नारायण तव सानलेकरु, हाका तुज मारी हो देवा हाका तुज मारी
सदगुरु माय पान्‍हा दे तव मायेने तारी हो देवा मायेने तारी
आरती परब्रह्मा श्री गजानना देवा....२।।६।।

                निजभक्‍तांची निजभावाची घ्‍यावी हो सेवा हो देवा घ्‍यावी हो सेवा
                आरती परब्रह्मा, श्री गजानना देवा ...३


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: